عروسک مستانه
۱۳۸٩/۸/٢٧
خیانت ... نظرات() 

ادمای نامرد همه جا پیدا میشن

نزدیکتر از اونی هستن که تو فکر میکنی

تمام مطالب قبل را رمزدارکردم از این به بعد راهم میکنم

رمز همشونم یکیه هروقت اپ جدیدی کردم رمز را براتون میفرستم

تمام رمزها یکسان هستن

این روند ادامه داره تا اسباب کشی کنم یا این موضوع حل شه

 اگه کسی جدیدم اومد و رمز خواست بگه تا بهش بدم

 

خوب خودتو نشون دادی...

فعلا.......بامن حرف نزن

۱۳۸٩/۸/۸
کارنامه ... نظرات() 
۱۳۸٩/۸/٢
معنی کنید ... نظرات()