عروسک مستانه
۱۳٩٢/۱٠/٢٥
استدلال استنتاجی ... نظرات() 

فقط انسانهای ضعیف لایق خودکشی هستن

من یک انسان ضعیف هستم

نتیجه: من لایق ....

 

 

+پس نقطه اوج من کجاست؟... خسته ام از افولهای پی در پی...