عروسک مستانه
۱۳٩٢/۱۱/٦
وصیت نامه ... نظرات() 

هیچی..ولش...

وصیتم نیومد!

یعنی کسی نیس که بخوام براش وصیت کنم!