عروسک مستانه
۱۳٩۳/٢/۱۱
دی جی به من فاز بده! ... نظرات() 

ای سلام عاشقونه...ای عزیز اشیونه...

عادت دارم موسیقی را با هدفون گوش بدم... دوستدارم تا حد امکان صداشو
بالا ببرم . همه ولوم ها رو به نهایت میرسونم باز هم ارضا نمیکنه...با دو دستم
فشار میدم گوشی را تا تو پرده گوشم نفوذ کنه...

البته به خاطر اهالی خونه است که هدفون میذارم نمیدونم چرا موسیقی
بلند را بعضی ها دوست ندارن!! و الا وقتایی که تنها باشم اگه ازهمسایه ها نترسم
خونه را میبندم به باند!

هر چی بلند تر فازش بیشتر!

حیف !که اهلش نیستم و الا مینوشیدم تا ...

دوست دارم با موسیقی خودمو منفجر کنم

دوستدارم این از خود بی خودیها رو!

دوست دارم تمام سلولهام از شدت اهنگ به رعشه بیفته!...

ولی باز هم قطع و وصل میشم...چه کنم که یه مدت نباشم تو این دنیا؟...

میخوام برم مصرف کننده بشم

+ اهنگ دی جی به من فاز بده