عروسک مستانه
۱۳٩۱/٦/٢٤
کی تمام میشوم؟ ... نظرات() 

دلم میخواد واسه یه مدت تو هرچی که عضوم و به اسممه غیر فعال شم....کاشکی میشد یه مدت از زندگی هم بزنم بیرون....نگهدار خدا... نگهدار بذار من پیاده شم...قول میدم دوباره برگردم و تو هم از نو منو مورد لطف ازمایشاتت قرار بده....

فقط واسه یه مدت کوتاه منو از اینجا ببر

تو این یه هفته ده بار سرم محکم خورده اینور و اون ور .....الانم سه جای سرم خوشگل باد کرده....چرا یه بار از این همه کارساز نمیشه؟

امروز از اون روزاست که ساعت برنارد را میخوام....