عروسک مستانه
۱۳٩٢/٤/۳٠
خدایا بگو دیگه... ... نظرات() 

خدایا این اذانو کی میگی اخه...میخوام قرص بخورم...مردم از درد...