عروسک مستانه
۱۳٩٢/٥/۱
بی رنگ! ... نظرات() 

تابستون من دیگه کم کم داره تموم میشه...میخوام یه نظمی بهش بدم به کارام برسم!

اجبارا کمرنگ میشم!