عروسک مستانه
۱۳٩٢/٥/٤
پیشونی... ... نظرات() 

میگه خوش به حالت مژه هات بلندن...میگم مژه های من مال تو...پیشونی بلندت مال من...

ادم اگه پیشونی نداشته...بخت و اقبال نداشته باشه... از چارچوب در و درخت انجیر توی باغچه هم ضربه میخوره....ادما که بماند!

 

 

پ.ن:امروز17 رمضونه؟...مستانه تولد قمریت مبارک:×