تست MBTI

با توجه به این تسته من اینم: INFP Introvert: 44%      iNtuitive:38%     Feeling:50%     Perceiving:33%            خودم میدونستم!...فقط فک نمیکردم درصدام این طوری باشه! خوبه آدم اطرافیانشو دقیق ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 26 بازدید

آفتابه چی!

چرا عاقل کند کاری    که در اخر به ناچاری دمش قیچی شود از ته    رود در کنج انباری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به قول ریحانه! اصولا، ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 28 بازدید
بهمن 92
12 پست
دی 92
9 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
4 پست
اسفند 91
2 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
اسفند 88
1 پست