16!

الان داشتم نگاه میکردم دیدم از مرداد که نبودم...بعد از چار ماه و نیم اومدم از 24 دی تا 13بهمن هنوز یک ماه نشده، 16 تا پست گذاشتم!موندم این مدت چطور خودمو نگه داشتم!؟

ولی باید اعتراف کنم...این همه مدت نبودنم واسه این نبود که بخوام برگردم! هر روز میومدم میرفتم حذف موقت کنم این پرشن بلاگ هوچی نمیذاشت!

نمیخواستم حذف دائم کنم چون برام 4 سال دفتر خاطرات بوده..دیگه دوست نداشتم این یکی را هم نابود کنم!می خواستم باشه...ولی فقط برای خودم!

اما حذف موقت هم نمیشد لعنتی! هرچی این حذف موقت را کلیک میکردم...کلیلک ...اینتر ....اینتر...کلیک...محکممم ...اروم...با فوووش با التماااس! چشم باز ...چشم بسته! قایده نداشت ! حذف نمیشد:| این شد که شکست خوردم و الان در خدمتتونم:))

/ 0 نظر / 20 بازدید