شاید کوتاه شاید بلند

سلام

تیر خلاصی واسه خودم و خودت:ترک اینترنت میکنم واسه یه مدتی حالا شاید یه روز شاید سه ماه شاید بیشتر...

فقط فقط یه چیز میخوام

نه مفصل نه طولانی

کوتاه کوتاه

بی مقدمه بی حاشیه

یه دعا از ته قلب ناراحت

فقط بگید"خدایا کمکش کن"

مرسی

 

 

(نظرات هم بستس که دیگه به زحمت نیوفتین)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید