به سوی او

نازنین جان غم از دست دادن پدر خیلی سوزناک است.....امیدوارم خدا رحمتشون کنه و برای شما ارزوی صبر دارم.......برای شادی روح ایشان یک فاتحه بخوانید....ممنونم

اللهم صل علی محمد و ال محمد

پدر

سایه ای بود و پناهی بود و نیست

شانه ام را تکیه گاهی بود و نیست

سخت دلتنگم ،  کسی چون من مباد

سوگ ، حتی قسمت دشمن مباد

گفتنش تلخ است و دیدن تلخ تر

" هست " ناگه " نیست" گردد در نظر

باورم شد ،  این من ناباورم

روی دوش خویش او را می برم!

می برم او را که آورده مرا

پاس ایامی که پرورده مرا

می برم در خاک مدفونش کنم

....

نازنین جان تسلیت میگم

/ 0 نظر / 16 بازدید