بیا انگل باشیم!

اصن من ...بله من!...من نه دلم میخواد:

برم سر کار

نه حرفه ای یاد بگیرم

نه ادامه تحصیل بدم

نه هییییچ هنری داشته باشم

نه حتی میخوام عروسی! کنم!!!

نه به درد جامعه و مردم بخورم...(گور بابای مردم!)

من دلم میخواد..."دلممم" میخواد:

نه تنها درجا یزنم بلکه پسرفت کنم یا حتی پست رفت!

صبح تا شب بشینم تو اتاقم و به در و دیوار نگاه کنم....گاهی خودمو بغل کنم....گاهی هم فحشش بدم...خودمو می گم!

هی بخورم...هی بخورم هی بخورم...تا مث گاومیش بشم و بترکم!

اصن میخوام انگل جامعه بشم...انگلتر...انگلتر از تو...انگلتر از همه...

"همینکه تو ی چیزی یه کسی شم خودش برام کافیه!"

 

+.....

 

/ 0 نظر / 21 بازدید