راز و ارزوی چشمان پیرمرد

 

                            راز و ارزوی چشمان
  

پیر مرد به در خیره مانده بود انگار چیزی رابه یاد می اورد
، هر چند لحظه یک بار نیز اشکی نقره ای از چشمان ضعیف پیرمرد بر روی چروک صورتش می
غلتید .

تلفن به صدا در اومد اما پیرمرد گوشی را برنداشت و همان طور
چشم به در دوخته بود،ناگهان بلند شد و قاب عکسی را از روی طاقچه ای قدیمی برداشت،به
عکس زنی جوان نگاه میکرد،ناگهان صدایی امد

ـــ پدر بزرگ...پدربزرگ...سلام....خوبی؟پدر بزرگ منو ببر
بیرون!

صدای دختر 5ساله ای بود که از پدر بزرگ درخواست میکرد اونو
ببره بیرن.

در ان زمان سیندا مفهموم اشکهای پدربزرگ را نمی فهمید
چندباری از او پرسیده بود ولی پدربزرگ جواب نداده بود سالها میگذشت و هر روز! سه
شنبه ها(! :)  )ساعت 9 این اتفاق می افتاد
و هیچ کس از این کار پدربزرگ سر در نمی اورد و بیشتر از همه سیندا دوست داشت موضوع
را بداند وقتی که سیندا 12 ساله شد پدر بزرگ مرد،و هنگامی که می خواست بمیرد سیندا
را خواست و به او گفت که این نامه را بگیر ،زمانی مفهومش را خواهی فهمید. عشق را
فراموش نکن!

سیندا همدم همیشگی پدر بزرگ بسیار اشک ریخت .او معنی نامه
را نمی فهمید و اینکه نبایست نامه را به کس دیگر نشان دهد.

پدر بزرگ صندوقچه ای را همراه با نامه به سیندا داد تا وقتی
که رمز نامه را فهمید بتواند صندوقچه را باز کند . سیندا 8 سال تمام سعی کرد که
منظور پدر بزرگ را بفهمد اما نتوانست.

اکنون او به دانشگاه می رفت و 20 سال داشت،پسری عاشق او شده
بود و رامشاد نام داشت!به صورت مخفیانه خیلی برای سیندا نامه می فرستاد،اما یک روز
که سیندا خواب پدربزرگ را دید تصمیم گرفت که دیگر با اون پسر ارتباط نداشته
باشد...

غروب به سر گنجینه اش رفت و نامه پدربزرگ رابرداشت ...تازه
داشت چیزی از ان می فهمید ،جمله ها را یکی یکی با احساس پشت سر هم میخواند:

_ عشق جرات لب است

_9 راز ارزوست

_شهوت "ن" را از من گرفت  ( اقا من نتونستم این جمله رادرست بخونم..خیلی بدخط نوشتم اخه...:))
حدسی نوشتم الان!)

_او را از دست دادم

_گل شقایق به قرمزی خون و به سیاهی دل سوخته عاشق است

_پیرمرد اکنون جوان شده

_سیندا راه را باز کن

_سیندا مرا فراموش نکن

_فقط صداقت را بخواه

_با غیر صادق هم دم نباش

اما اینها بیشتر می توانستند نصیحت باشند تا رمز برای باز
کردن صندوقچه،سیندا هیچ رمزی را نتوانست کشف کند.شامش را خورد و به خواب رفت به
امید دیدن پدربزرگ،اما فقط یک لحظه او را دید که انگشت اشاره خود را به طرف جاده
ای دارد...زیبا و البته وحشتناک بود. سیندا از خواب پرید،صبح شده بود لباسش را
پوشید و به دانشگاه رفت. در راه رامشاد را دید که در حال رفتن به یک قهوه خانه
بود!

اولین جرقه در ذهن سیندا زده شد، جمله پدر بزرگ که نوشته
بود "فقط صداقت را بخواه" به یادش امد. تازه فهمید پدربزرگ عشق را منظور
داشت.

رامشاد به سیندا گفته بود همیشه در حیاط خانه شان همراه
گربه شان سوزاک صبحانه میخورد و هیچ گاه برای خوردن صبحانه به قهوه خانه  نمیرود  .

ولی چه شد که ان روز به قهوه خانه رفت،سیندا را به شک
انداخت،وقتی رامشاد در دانشگاه سیندا را دید به سراغش رفت و او را به ابمیوه فروشی
برد،سیندا ازش پرسید چه خبر از گربه ات؟ صبحانه را با هم خوب خوردید؟

رامشاد گفت: بله خوب خوردیم و بعد ساعت 8 به دانشگاه امدم
البته قبلش به گل فروشی رفتم و این گل را برای تو گرفتم!

سیندا که فهمید دروغ گفته و نگفته که به قهوه خانه رفته
ناراحت شد! ولی به خاطر گلی که گرفته بود خوشحال شد و از رامشاد تشکر کرد! بعد
خواست که به رامشاد بگوید زودتر به خواستگاریش بیاید و گرنه دیگر با او ارتباط
نخواهد داشت. ولی نتوانست و و چون رامشاد را دوست می داشت نخواست او را غمگین و
ناراحت کند...

از هم جدا شدند سیندا در راه به دوستش ترانه برخورد،او گفت
عجب عاشق شیطونی داری!

سیندا لبخندی زد و گفت چرا؟

ترانه جواب داد اخه باغ بون دانشگاه ،کرده بود دنبالش ،و
میگفت تو چرا هر روز از این گلا میکنی اخه مگه چند تا معشوق داری؟!

ناگهان سیندا یکه خورد ، داشت فکر میکرد که مبادا....

که ترانه گفت کجایی سیندا؟ دارم با تو حرف میزنم حتما تا
الان یک گلخونه داری از گلهای دانشگاه !

سیندا که برای اولین بار بود از رامشاد گل گرفته بود،برای
اینکه جلوی دوستش ضایع نشود گفت : اره زیاده...

با لبخند گفت ولی نه یک گلخونه!

تا شب در مورد نامه و خدایش و رامشاد و دروغ هایش سخن میگفت
(!!)

به یاد اورد روزی را که پدر بزرگ میگفت گل شقایق نشونه
عشقه.چون در اون یک سیاهی است که نشونه دل سوخته عاشق است!اگرگلی را که از کسی
میگیری سیاهی کمرنگی داشته باشد بدون که تو را دوست ندارد!

سیندا به سراغ گل شقایقی که رامشاد داده بود رفت!سیاهی گل
کم رنگ بود ولی سیندا نخواست بپذیرد!شب را به اشفتگی خوابید.

پسر دیگری به نام هادی که از قضا هم نام پدریزرگ بود عاشق
سیندا بود ولی به خود جسارت نمیداد که با سیندا صحبت کند،سیندا او را به اندازه
رامشاد دوست نداشت ولی با کارهایی که رامشاد کرده بود تصمیم گرفت به او هم اجازه
دهد...بالاخره هادی به همراه خانواده به خواستگاری سیندا رفت. و بعد از تحقیق سینا
برادر سیندا ، او فهمید که رامشاد تا حالا به تعداد زیادی دختر قول ازدواج داده،در
نتیجه سیندا به وسیله نامه پدربزرگ او را کنار گذاشت و حالا با کمک خانواده حسابی
در مورد هادی تحقیق کرد و به خوبی او پی بردند در نتیجه سیندا با هادی نامزد کرد و
او را بسیار دوست داشت اکنون سیندا رمز را فهمیده بود."انتخاب و عشق"
رمز صندوقچه پدر بزرگ بود ...سیندا رمز را وارد کرد و صندوقچه را باز کرد.

کتابی را دید که راهگشای تمام مشکلات و دارای تجربیات
ارزشمندی بود که پدربزرگ در اخرین روزهای زندگیش برای سیندا نوشته بود. و همچنین
رازی را که سالها نهفته بود،سیندا فهمید!اول کتاب چنین نوشته بود

سلام سیندا ،نوه خوبم ،اکنون که این کتاب را میخونی به سن
ازدواج رسیدی و حتما عاشق شدی . دختر گلم میخواهم قبل از اینکه تجربیات خود را در
اختیارت قرار دهم مطلبی را به تو بگویم که از کودکی چشمان زیبایت خواستار دانستنش
بود.این را بگویم که هم بدانی و هم به تو تبریک بگویم که اشتباه مرا تکرار نکردی !

حتما میپرسی از کجا می دانم چون تو وقتی می توانستی این صندوقچه
را باز کنی که رمز را فهمیده باشی و وقتی رمز را میفهمیدی که چشم حقیقت را باز کنی
و اشتباه نکنی پس حتما در عشقت موفق شده ای!

سیندا حتما میخواهی بدانی که چرا هر روز(!) ساعت 9 صبح
روزهای سه شنبه(!) نگاه به در داشتم و گریه میکردم و عکس زنی غریبه را نگاه میکردم،دخترم!
من قرار بود 9 صبح به خانه سنبل زنی که عاشقش بودم بروم و او را به عقد خود دراورم،سنبل
که خیلی سعی کرده بود پدر و مادرش را راضی کند به زمان اهمیت می داد و من می بایست
سر ساعت انجا باشم. اما به دلیل شهوتم و جوانی ام به دنبال دختری زیبا رفتم غافل
از قرارمان، ساعت 10 یادم امد و دست از اذیت کردن دختر برداشتم و به سوی سنبل
رفتم.اما انها رفته بودند...سنبل قرار بود همراه خانواده اش به سفری به خارج برود
و اگر من نمی رفتم سنبل را همراه خود می بردند و او را به زنی با پسر عمویش که در
خارج بود می دادند.

و من دیر رسیدم و او را از دست دادم...البته مادربزرگت هم
زن بسیار خوبی بود دخترخاله ام بود و او را خیلی دوست داشتم

خوشحالم که تو زود متوجه شدی و موفق شدی

من به در نگاه می کردم زیرا سنبل با چشمان گریان زمانی که
من به دنبال شهوتم رفته بودم به در نگاه میکرد.من سر ساعت 9 اشک در چشمانم جاری میشد
چرا که سنبل ساعت 9 از شادی و 9.30به دلیل ناراحتی که بدون من باید به خارج برود
گریه می کرد.شاید هم به این دلیل که می پنداشت او را دوست نداشتم و دروغ گفتم...

سیندا از این صفحه به بعد تجربیاتم را در اختیارت میگذارم
تا کمتر دچار اشتباه شوی....دخترم با شوهرت مهربان باش و امیدوارم که مفهوم نامه
ها را به خوبی فهمیده باشی!

        
امضا...هادی پدربزرگت

سیندا اشک در چشمانش حلقه زد و خوشحال از اینکه موفق شده
بود.از ان به بعد سیندا و شوهرش هادی همیشه به کمک تجربیات پدربزرگ زندگی خوبی را
داشتند و این تجربیات فقط با تلاش اولیه سیندادصورت گرفت.و ارزوی پیرمرد سعادت و
خوشبختی سیندا بود.

تمام    30/3/85

 

 

مدیونین اگه اینجوری شده باشین...سبز

 

یغنی اخرش بود:))))))))))))

خنثی

/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعیده

[نیشخند] قشنگ بود![دست] هندیه هندی بود![نیشخند]

نسیم

ایول داری راه میای کوتاه نویس شدی[نیشخند]

نسیم

چی میبینم[شرمنده] ادامه مطلب!!!!!!!![اوه]

نسیم

شوخی کردم بابا حالا چرا ناروحت شدی[نیشخند]

نسیم

[نیشخند]

سعیده

من تحت تاثیر داستانت یک نامه نوشتم برای نوه ام اونم به صورت رمزی![نیشخند]

طیبه

اوه مای گاد.. آخ قلبم [نیشخند]

طیبه

من بعد از خوندن این داستان متحول شدم [نیشخند] مستی ممنون که راز صندوقچه سیندا رو به ما هم گفتی و مارو متنبه کردی [نیشخند]

نسیم

[نیشخند] اصلن پائولوکوئیلو حقت رو خورده.... بابا نویسنده...[نیشخند]

سعیده

چشم[چشمک]